جستجوی دوره

دانشجوی گرامی مقتضی است جهت جستجوی سریع دوره های آموزشی آکادمی شهر دوره مورد نظر خود را در قسمت پایین تایپ کنید:

تخفیف ها

تخفیف ویژه ثبت نام دوره برنامه نویسی اندروید

مجوزها

دپارتمان فناوری اطلاعات


درباره ی دوره های مایکروسافت

شرکت مایکروسافت دارای گواهینامه های بین‌المللی معتبر در زمینه مهندسی شبکه می باشد. در پایان هر دوره هر دانشجو می‌تواند با گذراندن آزمون‌های بین‌المللی مدرک آن دوره را از شرکت مایکروسافت اخذ نماید و به عنوان کارشناس حرفه‌ای آن شرکت در آن دوره شناخته می شود.

+Network MCSE 2012 70-414 MCSE 2012 70-413 MCSA 2012 70-412 MCSA 2012 70-411
طول دوره
۳۰
۴۰
۴۰
۴۰
۴۰
هزینه ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

-

MCSE 70-413

MCSA 2012

MCSA 70-411

MCSA 70-410

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،... اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،... اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،... اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،...
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . . . .


درباره ی دوره های سیسکو

شرکت سیسکو سیستمز دارای گواهینامه های بین‌المللی معتبر در زمینه مهندسی شبکه می باشد.مدرک بین‌المللی سیسکو افزون بر اینکه در ایران امتیازی بزرگ جهت یافتن شغل محسوب می شود، اعتبار علمی شما را در سرتاسر دنیا تضمین می کند.

بوت کمپ CCNA R&S CCIE R&S V5 CCNA Security CCNP Datacenter CCNP Switch
طول دوره ۴۰ ۱۲۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰
هزینه ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

CCENT

CCNP

CCNA

CCNA

CCNA

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، تورهای اعزام به استانبول جهت شرکت در امتحانات بین المللی مایکروسافت اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره به دانشجویان از : آکادمی شهر به همراه Wallet Card با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با کد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با قابلیت ترجمه اعطای مدرک پایان دوره به دانشجویان از : آکادمی شهر به همراه Wallet Card با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با کد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با قابلیت ترجمه
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . . . .


درباره ی دوره های امنیت


EC-Council ، مالک و خالق مشهورترین گواهی نامه های، (Certified Ethical Hacker (CEH) ، Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI و EC-Council Certified Security Analyst و برنامه های (License Penetration Tester (LPT و همچنین بسیاری از برنامه های دیگری که در بیش از ۸۷ کشور جهان و از طریق آموزش شبکه و با وجود بیش از ۴۵۰ شرکای آموزشی در سطح جهان، ارائه شده است.

SANS FOR408 SANS FOR572 SANS SEC504 بوت کمپ Android Pentest بوت کمپ CSCU
طول دوره ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۲۰
هزینه ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

SANS SEC504

SANS SEC504

CEH

CEH

-

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . . . .


درباره ی دوره های مجازی سازی vmware

مجازی سازی يکی از تکنولوژی های نوظهور در دنیای IT می باشد،کاربردهای مجازی سازی (Virtualization) آنچنان گسترده است که نه تنها متخصصان و کارشناسان حوزه IT بلکه بسیاری از افراد در رشته های غیر مرتبط با کامپیوتر و IT نیز از آن بهره مند می گردند.

Vmware Virtual SAN vSphere Data Portection Advanced VMware vSphere Security vSphere Pack VMware vSphere 2
طول دوره ۳۰ ۳۰ ۵۰ ۱۰۰ ۴۰
هزینه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

VCP-DCV

VCP-DCV

VCP

MCSE

VCP-DCV 1

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . . . .


درباره ی دوره های استاندارد سازی

(ISO) ایزو كه مقر آن در ژنو مي باشد, يك سازمان غير دولتي بين المللي است كه در ۲۴ فوريه سال ۱۹۴۷ تاسيس يافت. اين سازمان متشكل از موسسه هاي ملي استاندارد كردن ۱۳۰ كشور بزرگ و كوچك, صنعتي و در حال توسعه از كليه مناطق دنيا مي باشد.

ISO 22301 Introduction with ISO 22301 ISO 20000 سرممیزی ISO 27001:2013 ISO 27001_Implementing
طول دوره ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۴۰ ۳۰
هزینه ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

-

BS 25999

-

-

ISO 27001_Internal Audit

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، تورهای اعزام به استانبول جهت شرکت در امتحانات بین المللی مایکروسافت اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،   اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، تورهای اعزام به استانبول جهت شرکت در امتحانات بین المللی مایکروسافت اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، تورهای اعزام به استانبول جهت شرکت در امتحانات بین المللی مایکروسافت اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، تورهای اعزام به استانبول جهت شرکت در امتحانات بین المللی مایکروسافت
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . . . .


درباره ی دوره های شبکه هاس بی سیم CWNP

بر خلاف مدارکی چون CCNA Wireless که بر روی محصولات سیسکو و MTCWE که بر روی محصولات میکروتیک تمرکز دارند، مدارک CWNP بر روی محصول خاصی تمرکز نداشته و به محصولات گوناگون می‌پردازد، همین مساله موجب شده‌است که علاقه‌مندان به Wireless شرکت در دوره‌ها و امتحانات CWNP را نسبت به سایر مدارک Wireless در اولویت قرار دهند.ترتیب بندی دوره ها براساس توانایی و میزان دانش فنی متقاضیان و دانشجویان به سه سطح، آغازین (Begin)، درک مطلب (Comprehend) و تخصصی (Expert) تقسیم بندی شده اند.

CWNA CWTS
طول دوره ۵۰ ۵۰
هزینه ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

CWTS

Network +

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
ثبت نام  ثبت نام 
. .


برنامه نویسی اندروید Android Application Development

شرکت Android ATC دارای دوره های بین‌المللی معتبر در زمینه برنامه نویسی آندروید می باشد. در پایان دوره دانشجو می‌تواند با گذراندن دوره های مرتبط به عنوان برنامه نویس حرفه‌ای آن شرکت شناخته شود.. دوره های آندروید ATC

پک برنامه نویسی اندروید ATC
طول دوره
۴۰
هزینه ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

-

مدارک مورد ارائه ذانشجویان به منظور دریافت مدرک بین المللی Certified Android Application Development کمپانی Android ATC میبایست در ۱ آزمون بین...
ثبت نام 
.


درباره ی دوره های لینوکس

انستیتوی تخصصی لینوکس LPI : Linux Professional Institute در سال ۱۹۹۹ در کانادا آغاز به کار نمـــود . این موسسه در سراسر دنیا به عنـوان سازمانی پیشــرو در امر آموزش و ارائه مدارک تخصصی لینوکس ، Open Source و نرم افزار شناخته شده و مـــورد حمایت و تایید شرکت های بزرگی همچون IBM ، ناول ، HP ، پروسافت ، اینتل و بسیاری دیگر می باشد .

RHCSS RHCE RHCSA LPIC-2 LPIC-1
طول دوره
۱۰۰
۶۰
۶۰
۶۰
۷۰
هزینه ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

RHCE

RHCSA

-

-

LEC

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،... اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،... اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،... اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : مرکز آموزش فناوری اطلاعات شهر با قابلیت استعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،...
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . . . .

راهنما

آکادمی شهر از لحاظ دارا بودن تجهیزات واقعی شبکه و اجتناب از استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز در استان اصفهان منحصر به فرد می باشد.

دپارتمان طراحی و دکوراسیون داخلی

دوره جامع دکوراسیون داخلی :

نوع طراحی، انتخاب و چیدمان وسایل، نور و رنگ آمیزی متناسب در محیط زندگی و محل کار تاثیر بسزایی در روند زندگی و کار دارد.رعایت اصول فنی طراحی دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان علاوه بر ایجاد حس آرامش و طراوت در محیط زندگی، بر جذب و دوام مشتریان و مراجعین و افزایش کارایی پرسنل در محیط کار می‌افزاید و این موضوع در عصر حاضر از اولویت زیادی برخوردار است.در این دوره‌ی آموزشی، هنرجو ضمن آشنایی با نرم افزار های AutoCAD و ۳Dmax، اصول حرفه‌ای نور پردازی، ساخت متریال در Vray و سایر قواعد کاربردی طراحی دکوراسیون داخلی و نمای خارجی را به صورت عملی و کاربردی می‌آموزد و آماده ورود به این حرفه‌ی جذاب می‌شود.

دوره جامع
طول دوره ۲۴۰
هزینه ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

ندارد

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، برگزاری امتحانات بین المللی آدوبی و اتودسک و اعطای مدرک بین المللی     
ثبت نام 
.

دوره حرفه ای دکوراسیون داخلی:

معماری داخلی و دکوراسیون جزء هشت رشته شغلی پر درآمد دنیا به شمار می آید. اشتغال در این رشته پرکاربرد برای علاقه مندان از جذابیت های بالایی بر خوردار است. این دوره با سرفصل های کاملاً کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار و با همکاری مدرسین حرفه ای معماری داخلی و هنر اجرا می شود.در این دوره‌ی آموزشی، هنرجو ضمن آشنایی با نرم افزار های Rhino و V-Ray، اصول حرفه‌ای نور پردازی و طراحی سقف کاذب، طراحی فضای تجاری و اداری،عکاسی در معماری حرفه ای و ....را به صورت عملی و کاربردی می‌آموزد و آماده ورود به این حرفه‌ی جذاب می‌شود.

دوره حرفه ای
طول دوره ۲۴۰
هزینه ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

دوره جامع

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، برگزاری امتحانات بین المللی آدوبی و اتودسک و اعطای مدرک بین المللی 
ثبت نام 
.

دوره های مستقل :

۳Ds Max + Vray نورپردازی در معماری عکاسی جامع
طول دوره ۴۰ ۳۰ ۳۰
هزینه ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پیشنیاز

ندارد

مدارک مورد ارائه اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، برگزاری امتحانات بین المللی آدوبی و اتودسک و اعطای مدرک بین المللی  اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، برگزاری امتحانات بین المللی آدوبی و اتودسک و اعطای مدرک بین المللی  اعطای مدرک پایان دوره با قابلیت ترجمه از : آکادمی شهر، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، برگزاری امتحانات بین المللی آدوبی و اتودسک و اعطای مدرک بین المللی 
ثبت نام  ثبت نام  ثبت نام 
. . .

راهنما

متن راهنمای Design
 

آزمون های بین الملل

نظرات دانشجویان

از مدیریت آکادمی شهر به خاطر مدیریت قوی،اساتید فوق العاده و محیط و لابراتوار ویژه کمال تشکر را می نماِییم.
گروه کارشناسان شرکت مپرا
این مجموعه از نظر تجهیزات و کادر پرسنلی منحصر به فرد است .
محمد ابراهیمی
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. من خواستم از موسسه شما تشکر کنم چرا که آموزش با کیفیت با تجهیزات خوب و قیمت مناسب را ارائه می کنید. من الان آمریکا هستم و برای ۱ تا ۲ سال تحقیقات آمده ام. هزینه دوره های سیسکو حداقل ۳۵۰۰ دلار می باشد. در حالی که چیز اضافه تری از سطح آموزش شما ندارند
عبدالرضا رشنو
دوره های سیسکو را در آکادمی شهر گذراندم و از کلاسها، تجهیزات و برخورد این مجموعه کاملا راضی بودم اصلا تصور نمی کردم کلاسهای اصفهان در حد کلاسهای تهران باشد.
فرزانه صرافان
ممنون از اساتید مجرب و کادر خوب شما
وحید موذنی
در دانشگاه کاستی هایی احساس می شد که در آکادمی شهر برطرف شد آکادمی شهر دید من را نسبت به مهندسی شبکه نغییر داد خوشحالم از اینکه با آکادمی شهر آشنا شدم.
محمد قلی پور