تقویم آموزشی

دانشجوی گرامی
با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن دانشجویان ، امکان تغییرات جزئی در تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره های تخصصی وجود خواهد داشت لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.

مایکروسافت

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
MCSA 2016 Pack سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۱۶۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ثبت نام 
MCSE 2012 70-414 دوشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ثبت نام 
MCSE 2012 70-413 دوشنبه ۰۰۰۰ - ۱۸:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ثبت نام 
MCSE 2012 Pack دوشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۸۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ثبت نام 
MCSE LYNC چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۰۹:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۱۱۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ثبت نام 

سیسکو

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
CCNP Switch دوشنبه, چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۷۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ثبت نام 
CCNP Route سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۸۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ثبت نام 
CCNP PACK چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۸:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۱۸۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ثبت نام 
CCNA Collaboration پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۰:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۱۲۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ثبت نام 
CCNA R&S V3 پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۸۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ثبت نام 

لینوکس

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره هزینه تاریخ شروع دوره
LPIC-2 ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ثبت نام 
LPIC-1 چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۹:۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ثبت نام 

مجازی سازی

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
vSphere Pack پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۷:۰۰ ۸۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ثبت نام 

برنامه نویسی آندروید

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره هزینه تاریخ شروع دوره
پک برنامه نویسی اندروید ATC پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۴:۳۰ to ۱۶:۳۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ثبت نام