تقویم آموزشی

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان روز برگزاری ساعت برگزاری تعداد ساعت شرکت برگزار کننده مشاهده جزئیات
MCSA 2012 70-410 ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ ۰۷/۲۳/۱۳۹۵ پنج شنبه, جمعه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ ۴۰ مشاهده
System Center Configuration Manager ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ یکشنبه, سه شنبه, پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۶:۰۰ to ۱۸:۳۰ ۵۰ مشاهده
System Center Operations Manager ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ جمعه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۸:۰۰ ۴۰ مشاهده
MCSE Messaging ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ ۱۰/۱۵/۱۳۹۵ یکشنبه, سه شنبه, پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۳:۰۰ to ۱۵:۰۰ ۱۰۰ مشاهده
MCSE Private Cloud ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ ۰۵/۱۵/۱۳۹۵ یکشنبه, سه شنبه, پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۶:۰۰ to ۱۸:۰۰ ۱۰۰ مشاهده
MCSE LYNC ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ ۰۵/۲۰/۱۳۹۵ شنبه, دوشنبه, چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۸:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۱۰۰ مشاهده
MCSE 2012 Pack ۰۷/۱۵/۱۳۹۵ ۰۹/۱۵/۱۳۹۵ یکشنبه, سه شنبه, پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۸۰ مشاهده
MCSA 2012 Pack ۰۵/۲۵/۱۳۹۶ ۰۸/۲۶/۱۳۹۶ چهارشنبه, جمعه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۱۶۰ مشاهده
MCSA 2012 70-411 ۰۶/۲۱/۱۳۹۵ ۰۷/۲۰/۱۳۹۵ یکشنبه, سه شنبه, پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ مشاهده
MCSA 2012 70-412 ۰۷/۲۵/۱۳۹۵ ۰۸/۲۳/۱۳۹۵ یکشنبه, سه شنبه, پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ مشاهده

صفحه‌ها

دانشجوی گرامی
با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن دانشجویان ، امکان تغییرات جزئی در تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره های تخصصی وجود خواهد داشت لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.