تقویم آموزشی

دانشجوی گرامی
با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن دانشجویان ، امکان تغییرات جزئی در تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره های تخصصی وجود خواهد داشت لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.

مایکروسافت

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
MCSA 2016 Pack سه شنبه ۰۰۰۰ - ۰۵:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۱۶۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ثبت نام 
MCSA 2012 70-412 شنبه, سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۴۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ثبت نام 
MCSE LYNC سه شنبه ۱۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ثبت نام 
MCSA 2012 70-410 سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۳۰ ۴۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ثبت نام 

سیسکو

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
CCNP Switch دوشنبه, چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۷۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ثبت نام 
CCNP Route سه شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۸۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ثبت نام 
CCNP PACK چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۸:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۱۸۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ثبت نام 
CCNA Collaboration پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۰:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۱۲۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ثبت نام 
CCNA R&S V3 پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۸۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ثبت نام 

لینوکس

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره هزینه تاریخ شروع دوره
LPIC-2 ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۰:۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ثبت نام 
LPIC-1 چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۹:۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ثبت نام 

برنامه نویسی آندروید

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره هزینه تاریخ شروع دوره
پک برنامه نویسی اندروید ATC یکشنبه ۰۰۰۰ - ۱۰:۰۰ to ۱۳:۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ثبت نام