بوت کمپ Python For Penetration Testers

پیشنیاز: 

پایتون مقدماتی

تعداد ساعت: 
۳۰
هزینه متوسط دوره: 
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
شرکت برگزار کننده: 
دسته بندی موضوعی: 
دسته بندی برند: 

تب افقی نمایش محتوا